Bisnes ei kehity otsa rypyssä – innostu ja innosta

BuzzBusiness on think tank -yhteisö, joka tarjoaa liiketoiminta- ja tutkimusosaamista yritysjohdon käyttöön. Meihin otetaan yhteyttä tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan korkealaatuista liiketoiminta- ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Erityisesti voimme auttaa haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä.

Huolellisesti valmistelluissa sparraustilaisuuksissamme hyödynnetään uudenlaista ajattelua sekä asiakkaidemme yhteistyöstä ja ideoinnista syntyviä synergiaetuja. Tarjolla on apua myös yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Työskentelemme muun muassa kokeiluiden, tapahtumien ja luentopuheenvuorojen avulla. Liiketoiminnan kehittämisen ei tarvitse olla hampaat irvessä puurtamista. Parhaimmillaan osaavien ihmisten yhteen tuominen energisoi ja luo uutta. BuzzBusiness on enemmän kuin osiensa summa.

Lue BUZZbook ja innostu!