Mikä on BuzzBusiness?

Uusi yrityksille suunnattu think tank -yhteisö BuzzBusiness aloitti toimintansa Satakunnassa toukokuussa 2014. BuzzBusiness tarjoaa liiketoiminta- ja tutkimusosaamista yritysjohdon käyttöön. Sen taustaorganisaatioita on kolme: elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

BuzzBusineksen tavoitteena on tukea yrityksiä tilanteissa, joissa nykyiset strategiat eivät enää toimi ja tarvitaan liiketoiminta- ja tutkimusosaamista tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Erityisesti BuzzBusiness voi auttaa haastavissa muutostilanteissa sekä strategisissa henkilöstöhallinnan ja johtamisen kysymyksissä.

Sparraustilanteissa hyödynnetään uudenlaista ajattelua sekä asiakkaidemme yhteistyöstä ja ideoinnista syntyviä synergiaetuja. Tarjolla on apua myös yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

”Työssämme olemme huomanneet, että vastaus yritysten ongelmiin löytyy usein läheltä: mitä paremmin ymmärrämme asiakkaitamme, sitä paremmin pystymme muokkaamaan omia palveluitamme. Uskomme, että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asioita tehdään yhdessä ¬ ¬– yhdistämällä tutkimusta ja vahvaa liiketoimintaosaamista asiakkaidemme näkemyksiin”, sanoo Prizztechin kehittämisjohtaja Minna Nore.   

BuzzBusiness-yhteisön taustaorganisaatioita ovat Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.  BuzzBusiness-yhteisöä kehitetään Ideasta Instituutiksi? –hankkeessa, jolle Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt  toimintaympäristön kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta.